úl
razítko
titul
Základní organizace Českého svazu včelařů ve Vlčnově

Dotace na vybavení a údržbu

Dne 16.11.2020 rada obce Vlčnov schválila dotaci z rozpočtu obce na nákup vybavení a údržbu budovy č.p. 14 (klubovna včelařů) ve výši 3000,- Kč. Tato částka byla využita na nákup elektrické sekačky a vysavače. Celková částka zakoupeného vybavení byla 9547,- Kč. Cenový rozdíl byl financován z finančních prostředků včelařského spolku Vlčnov.

Za poskytnutou dotaci obci Vlčnov děkujeme.

Včelaři Vlčnov

   

včelařská naučná stezka ve VlčnověDen včel ve Vlčnově | 17. a 18. května 2018

Ve čtvrtek a v pátek jsme ve spolupráci s obcí Vlčnov uspořádali pro děti DEN VČEL. Za oba dny se v naší klubovně vystřídalo na 230 dětí ze škol z Vlčnova, Podolí a Popovic, které absolvovaly výukový program vedený paní Lenkou Pavelčíkovou z Přírodovědného centra TRNKA při DDM Uh. Hradiště. Během asi hodinového programu se děti dověděly mnohé ze světa včel a včelaření. Pro každé dítě jsme také připravili pracovní list, se kterým si děti prošly naší naučnou stezku. Fotky z akce

   

    

Den otevřených dveří 24.září 2017

V neděli 24. září se v rámci dne otevřených dveří vlčnovských spolků, pořádaného obcí Vlčnov, otevře veřejnosti i naše klubovna v Pustém. Po celé odpoledne se budou moci zájemci seznámit s prostorami, které využíváme jako svou klubovnu a prohlédnout si také sbírku starých úlů, která je na dvoře za klubovnou. Součástí dne otevřených dveří je také soutěžní ochutnávka medu místních včelařů. V 15 hodin bude slavnostně odhalena nově vybudovaná malá včelařská naučná stezka, která je instalována v těsné blízkosti včelařské klubovny. Zájemci se na ni mohou seznámit s včelařskou technologií, bilogií včely medonosné ale doví se také hodně o včelích produktech či opylovací schopnosti včel. Přijďte se k nám podívat, těšíme se na vás.

    

    

    

    

    

ikonaVandalismus - poškození 11 včelích úlů našeho člena

20. března došlo k poškození 11 včelích úlů člena naší ZO. Část úlů se včelami umístěné na stanovišti v místní části Myšince, byly zřejmě v noci na 20. března shozeny dosud neznámou osobou ze stojanů na zem a ponechány svému osudu. Při pádu se vysypal obsah úlů včetně včelstva. Část včel se majiteli naštěstí podařilo zachránit a usadit zpět do úlů. Smysl jednání pachatele je nepochopitelný. Případ vyšetřuje Policie ČR.

    

Včelařská knihovnička

Včelařská knihovnička v naší klubovně je připravena k zahájení provozu. Knihy jsou v uzamykatelné skříni, půjčovní kniha zavedena a seznam všech knih je kromě na papírech v knihovně i na našem webu v nové záložce knihovna. Na únorové včelařské schůzi bude zahájen provoz. Knihy si ale můžete z nabídky vybírat už teď. Mimochodem knihy budeme půjčovat i veřejnosti...

    

ikonaČlánek v prosincovém čísle Včelařství 2016 a ve Vlčnovské zpravodaji 

Napsali jsme informativní článek našeho svazového časopisu VČELAŘSTVÍ. 4lánek se věnuje naší im letošním oslavám 90. výročí založení včelařského spolku ve Vlčnově. Děkujeme za jeho uveřejnění. Článek si můžete přečíst zde.

Podobný článek jsme připravili i pro obecní časopis Vlčnovský zpravodaj. Rovněž děkujeme obci za jeho zveřejnění a také za všeobecnou podporu. Článek si můžete přečíst zde.

    

   

   

kroužekOtvíráme zájmový kroužek Mladý včelař 

Po nějaké době jsme se rozhodli opět ve Vlčnově zřídit včelařský kroužek. Schůzky budou probíhat v naší klubovně V Pustém. Vedoucím kroužku bude  Mgr. Lenka Pavelčíková - pedagog volného času a včelařka. Informativní schůzka pro zájemce (děti s rodiči) proběhla 17. října v 17.30 v naší klubovně. Bohužel se nesešlo dost zájemců a tak kroužek není v současnosti otevřen. Pokud máte o kroužek zájem, ozvěte se nám. Jakmile se sejde alesdpoň 5 zájemců, rádi pro vás kroužek otevřeme.

Podrobnosti najdte na plakátku zde, nebo se můžete informovat u jednatele Vlastimila Kováře nebo u Paní Pavelčíkové (kontakty na plakátku). Na kroužku spolupracujeme s Přírodovědným centrem TRNKA při DDM Uh. Hradiště, Obcí Vlčnov a ZŠ a MŠ Vlčnov.

    

   

Oslavy 90. výročí založení včelařského spolku ve Vlčnově 23. - 25. září 2016

medaileOd pátku do neděle jsme si připomínali 90. výročí založení našeho spolku ve Vlčnově. V pátek jsme spolu s Obcí Vlčnov uspořádali výukový program pro děti zdejší základní a mateřské školy. Lektorovala ho paní Lenka Pavelčíková z Přírodovědného centra TRNKA v Uh. Hradišti. Naší klubovnou, kde program probíhal, prošlo bezmála 150 dětí. Po programu si ještě děti prohlédly výstavu včelařských potřeb a pomůcek. Samozřejmě jsme měli na ukázku i prosklený úl s živými včelami a malou ochutnávku medu. Foto...

V sobotu jsme si uspořádali slavnostní členskou schůzi. Jednatel a předseda přednesli něco o historii včelaření ve Vlčnově, promítli jsme si několk historických fotek a nakonec si předali výroční medaile, které nám zhotovil náš člen přítel Jan Černík. Zábava s připraveným občerstvením pokračovala až do pozdního večera. Foto...

V neděli oslavy vyvrcholily dnem otevřených dveří naší zrekonstruované klubovny a požehnáním sošky sv. Ambrože. Tu nám vyrobil a věnoval Vlčnovjan, akademický sochař Josef Kadlčík, který se také nedělního programu zúčastnil. Požehnání se ochotně ujal náš Vlčnovský pan farář Ladislav Kunc. Foto...

Jako hosty jsme přivítali pana starostu Jana Pijáčka, místostarostku Martu Moštkovou a zástupce okresního výboru včelařů z Uh. Hradiště přítel jan Weiser a Karel Hladiš. Ti předali medaile našim dvou členům za zásluhy ve včelařství. Oceněným byl dlouholetý včelař přítel František Tihelka a náš jednatel Vlastimil Kovář. Připraveno bylo pohoštění a malá výtvarná dílnička pro děti. V průjezdu domku jsme měli výstavu včelařských potřeb, v klubovně výstavu fotografií, soutěžní ochutnávku medu našich včelařů a výstavku staré včelařské literatury. Výzdobu nám svými pracemi zajistily děti místní školy. Po celé odpoledne do klubovny přicházeli zájemci o prohlídku a účastnící požehnání sv. Ambrože. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, pomohli s organizací, občerstvením, přípravou prostor, výzdobou nebo třeba jen s mytím nádobí. Foto...

 Video pana Koníčka ze dne otevřených dveří na webu Vlčnova

   

  

včelyVčelařský den pro Vlčnovskou školu | 23. a 26. září 2016

Za přispění Obce Vlčnov pořádáme pro zdejší základní a mateřskou školu výukové dny se včelami. Po celý den budou děti po třídách přicházet do naší klubovny, kde pro ně bude připraven výukový program s ukázkou živých včel, ochutnávkou medu, základního včelařského vybavení a technologie a doví se zde  mnoho zajímavého ze světa včel. Program povede zkušená lektorka z Přírodovědného centra TRNKA při DDM Uh. Hradiště. Akce se uskuteční v rámci 90. výročí založení včelařského spolku ve Vlčnově.

    

Z historie včelařství na Slovácku

V záložce historie si nově můžete pročíst článek o historii včelařství na Slovácku, která je zaznamenána v knize Moravské Slovensko (red. L. Niederle). Článek určitě stojí za přečtení. Poděkování patří panu Aleši Cimalovi za to, že ho vyhledal a přepsal.

    

Digitalizace kroniky

V rámci připomenutí si 90. výročí založení spolku jsme digitalizovali kroniku (přesněji kroniky - existují tři svazky za léta 1958 až 2015). Všem našim členům, a případně i jiným zájemcům, je nyní k dispozici v elektronické podobě u jednatele. Díky převedení kroniky do elektronické podoby je možné se seznámit s jejím obsahem bez hrozby poškození nebo ztráty tohot autentického historického dokumentu. Současně vysoce stoupla pravděpodobnost dlouhodobého uchování v kronice obsažených informací.

    

90. výročí založení včelařského spolku ve Vlčnově

V tomto roce (2016) má náš spolek 90. výročí svého založení. K založení došlo na jaře roku 1926 a o průběhu zakládání spolku existuje autentická zpráva jednoho ze zakládajících členů Josefa Pešla. Zpráva byla zaznamenána na schůzi včelařů 25. srpna 1981. Zapsal ji tehdejší jednatel pan Vladislav Moštěk a její přesné znění najdete v záložce historie.

K tomuto výročí připravujeme malou včelařskou výstavu s ochutnávkou medu, ukázkou historických úlů a včelařského vybavení, aktivitami pro děti i dospělé, občerstvením a prohlídkou naší nově zrekonstruované klubovny. Výstavka se uskuteční v září 2016. K 90. výročí založení jsme se také rozhodli zřídit tyto webové stránky.

    

diplomOchutnávka medu našich včelařů v září 2015

Koncem léta loňského roku při příležitosti dne otevřených dveří jsme v "domečku" (naší klubovně) uskutečnili ochutnávku medu místních včelařů s vyhodnocením. Vzorků se sešlo celkem osmnáct. Diplom za první místo získal přítel Jan Černík – med lipový. Za druhé místo získal diplom přítel Miroslav Bařina – med květový. Za třetí místo získal diplom přítel Petr Švanda – med medovicový. Návštěva veřejnosti byla hojná, med přišlo ochutnat více než 200 lidí. Akce byla úspěšná a proto ji v roce 2016 rok rádi zopakujeme.

  

  

    

 
Adresa sídla: 687 61 Vlčnov,  č.p. 101
Jednatel: Vlastimil Kovář  |  Vlčnov, Hlavní 101 | tel. 608 630 830  |  email: vlastikkovar@seznam.cz
Předseda: Pavel Hradílek  |  Vlčnov, Záhumní 403 |  tel. 602758532
Pokladník: Jan Šupka  |  Vlčnov, Starohorská 895  |  tel. 732923332
Zdravotní referent: Petr Švanda  |  Vlčnov, Sportovní 632  |  tel. 777965543