úl
razítko
titul
Základní organizace Českého svazu včelařů ve Vlčnově

Členská schůze | pondělí 16. září 2019

Výbor Základní organizace českých včelařů ve Vlčnově svolává své členy na členskou schůzi, která se uskuteční v pondělí 16. září v 17.00 hodin v domečku V Pustém. Přineste vyplněné formuláře na podporu včelařství pro rok 2019.

   

Členská schůze | neděle 13. března 2019

Výbor Základní organizace Českých včelařů ve Vlčnově svolává členskou schůzi, která se bude konat ve středu 13.března 2019 v 18. 00 hod. v domečku V Pustém.

   

Členská schůze | neděle 10. února 2019

Výbor Základní organizace Českých včelařů ve Vlčnově svolává členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat v neděli 10. 2. V 10 hodin v domečku V Pustém. Přineste s sebou včelí měl k jarnímu vyšetření. Jeden vzorek max. 25 včelstev.

   

Členská schůze | pondělí 27. listopad 2018

Výbor Základní organizace Českých včelařů ve Vlčnově svolává členskou schůzi, která se bude konat v úterý 27. listopadu v 18.00 hod. v domečku V Pustém.

   

Členská schůze | pondělí 17. září 2018

Výbor Základní organizace českých včelařů ve Vlčnově svolává své členy na členskou schůzi, která se uskuteční v pondělí 17. září v 18.00 hodin v domečku V Pustém. Přineste vyplněné formuláře na podporu včelařství pro rok 2018.

   

včelařská naučná stezka ve VlčnověDen včel ve Vlčnově | 17. a 18. května 2018

Ve čtvrtek a v pátek jsme ve spolupráci s obcí Vlčnov uspořádali pro děti DEN VČEL. Za oba dny se v naší klubovně vystřídalo na 230 dětí ze škol z Vlčnova, Podolí a Popovic, které absolvovaly výukový program vedený paní Lenkou Pavelčíkovou z Přírodovědného centra TRNKA při DDM Uh. Hradiště. Během asi hodinového programu se děti dověděly mnohé ze světa včel a včelaření. Pro každé dítě jsme také připravili pracovní list, se kterým si děti prošly naší naučnou stezku. Fotky z akce

   

Členská schůze v pátek 6. dubna 2018 od 17.30

Výbor Základní organizace Českých včelařů ve Vlčnově svolává členskou schůzi, která se bude konat v pátek 6.dubna v 17.30 v domečku V Pustém. Program: Výsledky a platba za výšetření na včelí mor.

   

Členská schůze ve středu 7. března 2018 od 18.00

Výbor ZO ČSV Vlčnov svolává členskou schůzi, která se koná ve středu 7. 3. 2018 v 18.00 hod. v domečku v Pustém. Program objednání letního a podzimního léčiva.

   

Výroční členská schůze 11. února 2018 od 10.00

Výbor Základní organizace Českých včelařů ve Vlčnově svolává výroční členskou schůzi, která se bude konat ve neděli 11. února 2018 od 10.00 v domečku v Pustém. Přineste sebou měl na vyšetření varroázy a moru včelího plodu. Z každého stanoviště samostaný vzorek. V jednom vzorku měl maximálně z 10 včelstev, pokud je na stanovišti více než 10 včelstev je nutné měl rozdělit do více vzorků.

Nádobu s mělí je třeba opatřit těmito údaji: jménem a číslem chovatele, číslem stanoviště a počtem včelstev.

   

vánocePovánoční posezení 29. prosince 2017

Výbor Základní organizace Českých včelařů ve Vlčnově zve své členy s rodinnými příslušníky na povánoční posezení, které se uskuteční v pátek 29. prosince v 16 hodin v domečku v Pustém. Občerstvení z vlastních zdrojů.

   

Členská schůze 29. listopadu 2017

Výbor Základní organizace Českých včelařů ve Vlčnově svolává členskou schůzi,která se bude konat ve středu 29.listopadu v 17.00 v domečku v Pustém. Program – výplata dotace a platba příspěvků.

   

Den otevřených dveří 24.září 2017

V neděli 24. září se v rámci dne otevřených dveří vlčnovských spolků, pořádaného obcí Vlčnov, otevře veřejnosti i naše klubovna v Pustém. Po celé odpoledne se budou moci zájemci seznámit s prostorami, které využíváme jako svou klubovnu a prohlédnout si také sbírku starých úlů, která je na dvoře za klubovnou. Součástí dne otevřených dveří je také soutěžní ochutnávka medu místních včelařů. V 15 hodin bude slavnostně odhalena nově vybudovaná malá včelařská naučná stezka, která je instalována v těsné blízkosti včelařské klubovny. Zájemci se na ni mohou seznámit s včelařskou technologií, bilogií včely medonosné ale doví se také hodně o včelích produktech či opylovací schopnosti včel. Přijďte se k nám podívat, těšíme se na vás.

    

Členská schůze 15. září od 17.30

Výbor základní orgranizace Českého svazu včelařů ve Vlčnove žádá všechny své členy, aby se v pátek v 17.30 zůčastnili členské schůze. Hlavním programem schůze bude dotace 1D a odeslání registrace včelstev do ČMSCH. Schůze se uskuteční v klubovně V Pustém č.p. 14.

    

11. dubna se konná důležitá členská schůze

Výbor základní orgranizace Českého svazu včelařů ve Vlčnove žádá všechny své členy, aby se v úterý 11. dubna v 18.00 zůčastnili důležité schůze. Jejím hlavním bodem programu bude informování o nařízení státní veterinární správy o vyhlášení ochranného pásma ohniska výskytu včelího moru. Schůze proběhne v domečku V Pustém.

    

morOd 3.4.2017 jsme opět v ochranném pásmu moru včelího plodu

Podle nařízení státní veterinární správy jsme letos opět spadli do ochranného pásma ohniska včelího moru, které je v sousedním katastrálním území Míkovice. Vzhledem k tomu, že ohnisko je navíc na straně přilehlé k našmu KÚ, je třeba opravdu pozorně prohlížet své včelstva a dodoržovat veškerá nařízení veterinární správy. Ochranné pásmo je vyhlášeno na rok a všichni chovatelé musí opět 90 dní před koncem lhůty udělat odběr měli a provést vyšetření na včelí mor. Z nařízení mimo jiné vyplývá teká povinnost všem chovatelům okamžitě provést prohlídku včelstev s rozběrem včelího díla a kontrolou příznaků včelího moru.

Celé znění nařízení zde  |  Jak vypadá včelí mor

Některé další důležitá nařízení:

- Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma nebo do ochranného pásma z území prostého nákazy je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli.

- Přemístění veškerého chovatelského zařízení, pomůcek a příslušenství chovu včel v ochranném pásmu, do tohoto pásma a z tohoto pásma je možné pouze ze stanovišť s klinicky zdravými včelstvy a s provedeným bakteriologickým vyšetřením vzorků úlové měli na mor včelího plodu s negativním výsledkem.

- Zakazuje se používat veškerý med z ochranného pásma ke zkrmování včelám.

    

ikonaVandalismus - poškození 11 včelích úlů našeho člena

20. března došlo k poškození 11 včelích úlů člena naší ZO. Část úlů se včelami umístěné na stanovišti v místní části Myšince, byly zřejmě v noci na 20. března shozeny dosud neznámou osobou ze stojanů na zem a ponechány svému osudu. Při pádu se vysypal obsah úlů včetně včelstva. Část včel se majiteli naštěstí podařilo zachránit a usadit zpět do úlů. Smysl jednání pachatele je nepochopitelný. Případ vyšetřuje Policie ČR.

    

Členská chůze 21. března od 18.00

Výbor Základní organizace Českých včelařů ve Vlčnově zve své všechny členy na členskou schůzi, která se uskuteční v úterý 21. března od 18.00. Na programu budou výsledky vyšetření včelího moru a objednání léčiva na rok 2017. .

    

Výroční členská chůze 4. března od 15.00

V sobotu 4. března proběhla výroční členská schůze. Hostem byl starosta Vlčnova pan Jiří Matušík. Byla přednesena zpráva o hospodaření, návrh činnosti na další rok, proběhla diskuse. Zápis ze schůze si můžete prohlédnout v záložce Zápisy ze schůzí.

    

Včelařská knihovnička

Včelařská knihovnička v naší klubovně je připravena k zahájení provozu. Knihy jsou v uzamykatelné skříni, půjčovní kniha zavedena a seznam všech knih je kromě na papírech v knihovně i na našem webu v nové záložce knihovna. Na únorové včelařské schůzi bude zahájen provoz. Knihy si ale můžete z nabídky vybírat už teď. Mimochodem knihy budeme půjčovat i veřejnosti...

    

Povánoční posezení 29. prosince 2016

Výbor Základní organizace Českých včelařů ve Vlčnově zve své členy na povánoční posezení, které se uskuteční ve čtvrtek 29. prosince v 16 hod. v domečku v Pustém. Občerstvení z vlastních zdrojů.

    

ikonaVýsledky ochutnávky medu dne 25. září 2016

Na schůzi 24. listopadu jsme provedli vyhodnocení soutěžní ochutnávky medu, která se uskutečnila v den otevřených dveří 25. září 2016. V soutěžní ochutnávce bylo celkem 18 druhů medu od 15 vlčnovských včelařů. Jeden včelař dodal tři vzorky, jeden dva vzorky a 13 po jednom vzorku. Ochutnávky se zúčastnilo a hlasovací lístek vyplnilo 71 hodnotitelů. Mezi hodnotiteli byli také někteří majitelé vzorků. U vzorků nebylo udáno jméno včelaře – hlasování bylo anonymní. Celkové výsledky jsou k nahlédnutí zde.

1. místo – př. Marie Černíková 
2. místo – př. Cahel 
3. místo – př. Petr Matušík

    

   

ikonaČlánek v prosincovém čísle Včelařství 2016 a ve Vlčnovské zpravodaji 

Napsali jsme informativní článek našeho svazového časopisu VČELAŘSTVÍ. 4lánek se věnuje naší im letošním oslavám 90. výročí založení včelařského spolku ve Vlčnově. Děkujeme za jeho uveřejnění. Článek si můžete přečíst zde.

Podobný článek jsme připravili i pro obecní časopis Vlčnovský zpravodaj. Rovněž děkujeme obci za jeho zveřejnění a také za všeobecnou podporu. Článek si můžete přečíst zde.

    

   

   

kroužekOtvíráme zájmový kroužek Mladý včelař 

Po nějaké době jsme se rozhodli opět ve Vlčnově zřídit včelařský kroužek. Schůzky budou probíhat v naší klubovně V Pustém. Vedoucím kroužku bude  Mgr. Lenka Pavelčíková - pedagog volného času a včelařka. Informativní schůzka pro zájemce (děti s rodiči) proběhla 17. října v 17.30 v naší klubovně. Bohužel se nesešlo dost zájemců a tak kroužek není v současnosti otevřen. Pokud máte o kroužek zájem, ozvěte se nám. Jakmile se sejde alesdpoň 5 zájemců, rádi pro vás kroužek otevřeme.

Podrobnosti najdte na plakátku zde, nebo se můžete informovat u jednatele Vlastimila Kováře nebo u Paní Pavelčíkové (kontakty na plakátku). Na kroužku spolupracujeme s Přírodovědným centrem TRNKA při DDM Uh. Hradiště, Obcí Vlčnov a ZŠ a MŠ Vlčnov.

    

   

Oslavy 90. výročí založení včelařského spolku ve Vlčnově 23. - 25. září 2016

medaileOd pátku do neděle jsme si připomínali 90. výročí založení našeho spolku ve Vlčnově. V pátek jsme spolu s Obcí Vlčnov uspořádali výukový program pro děti zdejší základní a mateřské školy. Lektorovala ho paní Lenka Pavelčíková z Přírodovědného centra TRNKA v Uh. Hradišti. Naší klubovnou, kde program probíhal, prošlo bezmála 150 dětí. Po programu si ještě děti prohlédly výstavu včelařských potřeb a pomůcek. Samozřejmě jsme měli na ukázku i prosklený úl s živými včelami a malou ochutnávku medu. Foto...

V sobotu jsme si uspořádali slavnostní členskou schůzi. Jednatel a předseda přednesli něco o historii včelaření ve Vlčnově, promítli jsme si několk historických fotek a nakonec si předali výroční medaile, které nám zhotovil náš člen přítel Jan Černík. Zábava s připraveným občerstvením pokračovala až do pozdního večera. Foto...

V neděli oslavy vyvrcholily dnem otevřených dveří naší zrekonstruované klubovny a požehnáním sošky sv. Ambrože. Tu nám vyrobil a věnoval Vlčnovjan, akademický sochař Josef Kadlčík, který se také nedělního programu zúčastnil. Požehnání se ochotně ujal náš Vlčnovský pan farář Ladislav Kunc. Foto...

Jako hosty jsme přivítali pana starostu Jana Pijáčka, místostarostku Martu Moštkovou a zástupce okresního výboru včelařů z Uh. Hradiště přítel jan Weiser a Karel Hladiš. Ti předali medaile našim dvou členům za zásluhy ve včelařství. Oceněným byl dlouholetý včelař přítel František Tihelka a náš jednatel Vlastimil Kovář. Připraveno bylo pohoštění a malá výtvarná dílnička pro děti. V průjezdu domku jsme měli výstavu včelařských potřeb, v klubovně výstavu fotografií, soutěžní ochutnávku medu našich včelařů a výstavku staré včelařské literatury. Výzdobu nám svými pracemi zajistily děti místní školy. Po celé odpoledne do klubovny přicházeli zájemci o prohlídku a účastnící požehnání sv. Ambrože. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, pomohli s organizací, občerstvením, přípravou prostor, výzdobou nebo třeba jen s mytím nádobí. Foto...

 Video pana Koníčka ze dne otevřených dveří na webu Vlčnova

   

klubovnaDen otevřených dvěří v neděli 25. září  |  od 14.30 

Přijďte se k nám v neděli podívat. Můžete si prohlédnout naší zrekonstruovanou klubovnu, prohlédnout si výstavu o včelařství, děti si mohou vyrobit něco ve výtvarné dílničce. Pro všechny bude připravena ochutnávka medu i občerstvení. V 15.00 náš pan farář Ladislav Kunc požehná sochu sv. Ambrože (patrona včelařů), kterou nám zhotovil a věnoval akademický sochař Josef Kadlčík. Po požehnání se uskuteční v domečku v Pustém ochutnávka medu s malou včelařskou výstavou. Všichni jste srdečně zváni.

    

  

včelyVčelařský den pro Vlčnovskou školu | 23. a 26. září 2016

Za přispění Obce Vlčnov pořádáme pro zdejší základní a mateřskou školu výukové dny se včelami. Po celý den budou děti po třídách přicházet do naší klubovny, kde pro ně bude připraven výukový program s ukázkou živých včel, ochutnávkou medu, základního včelařského vybavení a technologie a doví se zde  mnoho zajímavého ze světa včel. Program povede zkušená lektorka z Přírodovědného centra TRNKA při DDM Uh. Hradiště. Akce se uskuteční v rámci 90. výročí založení včelařského spolku ve Vlčnově.

    

Z historie včelařství na Slovácku

V záložce historie si nově můžete pročíst článek o historii včelařství na Slovácku, která je zaznamenána v knize Moravské Slovensko (red. L. Niederle). Článek určitě stojí za přečtení. Poděkování patří panu Aleši Cimalovi za to, že ho vyhledal a přepsal.

    

Brigáda 7. května 2016

V sobotu 7. 5. 2016 se od 7.00 hodin uskutečnila na domečku brigáda. Dělali jsme fasádu domku, průjezd, dláždilo se a převezli jsme i jeden exponát do našeho budoucího muzea. Díky všem co přišli přiložit ruku k dílu. Pár fotek ze soboty najdet ve fotogalerii.

    

Digitalizace kroniky

V rámci připomenutí si 90. výročí založení spolku jsme digitalizovali kroniku (přesněji kroniky - existují tři svazky za léta 1958 až 2015). Všem našim členům, a případně i jiným zájemcům, je nyní k dispozici v elektronické podobě u jednatele. Díky převedení kroniky do elektronické podoby je možné se seznámit s jejím obsahem bez hrozby poškození nebo ztráty tohot autentického historického dokumentu. Současně vysoce stoupla pravděpodobnost dlouhodobého uchování v kronice obsažených informací.

    

90. výročí založení včelařského spolku ve Vlčnově

V tomto roce (2016) má náš spolek 90. výročí svého založení. K založení došlo na jaře roku 1926 a o průběhu zakládání spolku existuje autentická zpráva jednoho ze zakládajících členů Josefa Pešla. Zpráva byla zaznamenána na schůzi včelařů 25. srpna 1981. Zapsal ji tehdejší jednatel pan Vladislav Moštěk a její přesné znění najdete v záložce historie.

K tomuto výročí připravujeme malou včelařskou výstavu s ochutnávkou medu, ukázkou historických úlů a včelařského vybavení, aktivitami pro děti i dospělé, občerstvením a prohlídkou naší nově zrekonstruované klubovny. Výstavka se uskuteční v září 2016. K 90. výročí založení jsme se také rozhodli zřídit tyto webové stránky.

    

diplomOchutnávka medu našich včelařů v září 2015

Koncem léta loňského roku při příležitosti dne otevřených dveří jsme v "domečku" (naší klubovně) uskutečnili ochutnávku medu místních včelařů s vyhodnocením. Vzorků se sešlo celkem osmnáct. Diplom za první místo získal přítel Jan Černík – med lipový. Za druhé místo získal diplom přítel Miroslav Bařina – med květový. Za třetí místo získal diplom přítel Petr Švanda – med medovicový. Návštěva veřejnosti byla hojná, med přišlo ochutnat více než 200 lidí. Akce byla úspěšná a proto ji v roce 2016 rok rádi zopakujeme.

  

  

    

 
Adresa sídla: 687 61 Vlčnov,  č.p. 101
Jednatel: Vlastimil Kovář  |  Vlčnov, Hlavní 101 | tel. 608 630 830  |  email: vlastikkovar@seznam.cz
Předseda: Pavel Hradílek  |  Vlčnov, Záhumní 403 |  tel. 602758532
Pokladník: Jan Šupka  |  Vlčnov, Starohorská 895  |  tel. 732923332
Zdravotní referent: Petr Švanda  |  Vlčnov, Sportovní 632  |  tel. 777965543