úl
razítko
titul
Základní organizace Českého svazu včelařů ve Vlčnově

Sv. Ambrož - dar sochaře Josefa Kadlčíka

  

  

  

  

  

 

Modlitba včelaře

Dopřej mi, Pane, vždycky dobrý med a abych ho ještě dlouhá léta jed.
Taky zdravé tělo, Pane, chtěl bych mít a s ním vždy včelám dobře posloužit.
K tomu kdybys, Pane, dobrý rozum chtěl mi dát jenž by pomohl mi o včeličky pečovat.
Ať dělám chyby zřídka a napravit je umím hned, dřív než za trest včely odepřou mně med.
Taky trpělivou duši dej mi, můj Pane, která zvládne všechno, co se v úle stane.
Nad nezdarem nikdy nenechej mně klít, z úspěchu pak nedovol mi hříšně pyšným být.
Dej mi humor, Pane, s kterým žihadla si vybírám, a ať radost z včelaření kolem sebe rozdávám.

  

Adresa sídla: 687 61 Vlčnov,  č.p. 101
Jednatel: Vlastimil Kovář  |  Vlčnov, Hlavní 101 | tel. 608 630 830  |  email: vlastikkovar@seznam.cz
Předseda: Pavel Hradílek  |  Vlčnov, Záhumní 403 |  tel. 602758532
Pokladník: Jan Šupka  |  Vlčnov, Starohorská 895  |  tel. 732923332
Zdravotní referent: Petr Švanda  |  Vlčnov, Sportovní 632  |  tel. 777965543